2021 Officers of Japan Association of Chemical Sensors

President

IMANAKA Nobuhito*

(Osaka Univ.)

Vice-President

AMAMOTO Tarou

(FIGARO Engineering Inc.)

DOMAE Akihiko (TANAKA KIKINZOKU KOUGYO K.K.)
ONO Takashi* (Riken Corp.)

TANIDA Senri*

(TANITA Corp.)

General Affairs Secretary

YASUKAWA Tomoyuki 

(Univ. of Hyogo)

Accounting Secretary

SHIMIZU Yasuhiro  (Nagasaki Univ.)

Planning Secretary       

HYODO Takeo

(Nagasaki Univ.)

YOSHIOKA Toshihiko

(Panasonic Corp.)

IZAWA Kuniyuki

(FIGARO Engineering Inc.)

KURIBAYASHI Harumi

(Nissha FIS, Inc.)

Liaison Secretary

AMANO Hitoshi

(TANAKA KIKINZOKU KOUGYO K.K.)

YAN Yongtie*

(Riken Corp.)

KAWAGUCHI Tomohiro

(FIGARO Engineering Inc.)

MOCHIZUKI Kei*

(TANITA Corp.)

Editor-in-Chief 

MATSUGUCHI Masanobu

(Ehime Univ.)

Editorial Member

TANAKA Tsuyoshi

(Tokyo Univ. of Agric. & Tech.)

IIDA Yasuhiro

(Kanagawa Inst. of Tech.)

ITAGAKI Yoshiaki

(Ehime Univ.)
OBATA Kenji

(National Inst. of Tech., Kitakyushu College)

KIDA Tetsuya

(Kumamoto Univ.)
SHITANDA Isao

(Tokyo Univ. Science)

TAMURA Shinji

(Osaka Univ.)

HASEBE Yasushi

(Saitama Inst. of Tech.)

MAEDA Yoshiaki

(Tokyo Univ. of Agric. & Tech.)

YOSHIMI Yasuo

(Shibaura Inst. of Tech.)
AKAMATSU Takafumi

(AIST)

Committee Member
AONO Hiromichi

(Ehime Univ.)

ARIMOTO Takemi

(GASTEC Co., Ltd.)

IIZUKA Kazuyuki

(Uchiya Thermostat Co., Ltd.)

IKEDA Shin

(PHC Co., Ltd.)

ISHIHARA Tatsumi

(Kyushu Univ.)

IZU Noriya

(AIST)
ITO Tetsu

(DKK-TOA Corp.)

ITOH Toshio

(AIST)

ITO Narushi

(PROVIGATE Inc.)

ITO Yoshitaka

(ISFETCOM., Ltd.)

INOUE Kumi

(Univ. of Yamanashi)

IMAYA Hiroshi

(RIKEN KEIKI Co., Ltd.)
LIM Tae Kyu

(Malcom Co., Ltd.)

UCHIYAMA Masahiro

(National Inst. for Environmental Studies)

OSANAI Kiyotaka

(Fujikura Ltd.)

KAWAGUCHI Toshikazu

(Hokkaido Univ.)

KIDA Masahito

(NGK SPARK PLUG CO., LTD.)

KUBO Izumi

(Soka Univ.)
KUROSAWA Shigeru

(AIST)

GUNJISHIMA Itaru*

(Toyota Central R&D Labs., Inc.)

KOBAYASHI Tetsuhiko

(AIST)

KOMABA Shinichi

(Tokyo Univ. Science)

SAKAI Go

(Miyazaki Univ.)

SATO Ikuo

(Kanagawa Inst. of Tech.)

SHINOHARA Hiroaki

(Toyama Univ.)

SHIMANOE Kengo

(Kyushu Univ.)

SHIMIZU Yoichi

(Kyushu Inst. of Tech.)
SUZUKI Masayasu

(Toyama Univ.)

TATEMA Tetsu

(Tokyo Univ.) 

TOYAMA Shigeru

(Nat'l Rehub. Centr. for Persons with Disability)

NAKAGOMI Shinji

(Ishinomaki Senshu Univ.)

NAKATANI Mikiya

(New Cosmos Electric Co., Ltd.)

NANTO Hidehito

(Kanazawa Inst. of Tech.)

NOMURA Satoshi

(Horiba, Ltd.)

HATA Shinichi*

(KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.)

HATANO Hironori

(Yazaki Energy System Corp.)
HARUYAMA Tetsuya

(Kyushu Inst. of Tech.)

HIBINO Takashi

(Nagoya Univ.)

HIROTA Takanori

(Bionics Instrument Co., Ltd.)
MATAYOSHI Naoko

(Ryukyu Univ.)

MATSUURA Hiroaki

(Saitama Inst. of Tech.)

MATSUKI Takashi

(Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.)
MATSUE Tomokazu

(Tohoku Univ.)

MATSUBARA Ichiro

(AIST)

MARUO Youko

(Tohoku Institute of Technology Univ.)
MITSUBAYASHI Kohji

(Tokyo Medical and Dental Univ.)

MUGURUMA Hitoshi

(Shibaura Inst. of Tech.)

MURATA Naoyoshi

(Fuji Electric Co., Ltd)

MONMA Toshiyuki

(Waseda Univ.)
YASUZAWA Mikito

(Tokushima Univ.)

YAHIRO Hidenori

(Ehime Univ.)

YABUKI Souichi

(AIST)

YAMAMOTO Naoto

(HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD)

YOSHIDA Nobuaki

(JGC C&C)

YOSHINOBU Tatsuo

(Tohoku Univ.)
YOSHIMOTO Minoru

(Kagoshima Univ.)

YONEDA Masayuki

(Azbil Corp.)

YOMURA Ryo*

(NEMOTO SENSOR ENGINEERING CO.,LTD)

WAKIDA Shin-ichi

(AIST)

Auditing Officer

SUZUKI Hiroaki*

(Tsukuba Univ.)

SUGAI Takashi*

(NEMOTO SENSOR ENGINEERING Co., Ltd.) 

Counselor

OGASAWARA Noriyuki

(DOLCE Co., Ltd.) 

ISHIDA Kozo

(HORIBA, Ltd.) 

OGUCHI Hiroshi

(GASTEC Corp.) 

UCHIYAMA Syunichi

(Saitama Inst. of Tech.)

SHIGEMORI Tesshi

(New Cosmos Electric Co., Ltd.)

ISHIGURO Yoshiaki

(Yazaki Energy System Corp.)

OGAWA Akio

(HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD)

ISHIJI Toru

(Riken Keiki Co., LTD)

OSHIMA Takafumi

(NGK SPARK PLUG CO., LTD)

SOUMA Shinichi

(Fuji Electric Co., Ltd)

OMOTE Ryoumei

(Nissha FIS, Inc.)

KAWAGUCHI Kenji

(Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.)

MIYAZAKI Masatsugu

(PHC Co., Ltd.)

KITAGAWA Fujio*

(KOMYO RIKAGAKU KOGYO Co., Ltd.)

NIWA Osamu*

(Saitama Inst. of Tech.)

OHNISHI Hisao*

(Osaka Gas Co., Ltd.)

Adviser

ADACHI Ginya

(Director & Honorary Principal, College of Analytical Chemistry, Japan)

YAMAZOE Noboru

(Prof. Emeritus of Kyushu Univ.)
YAMAUCHI Shigeru

(Chief Director, ATDO)

AIZAWA Masuo

(Counselor, JST)

EGASHIRA Makoto

(Prof. Emeritus of Nagasaki Univ.)

SADAOKA Yoshihiko

(Prof. Emeritus of Ehime Univ.)

TANIGUCHI Isao

(Counselor & Prof. Emeritus of Kumamoto Univ.)

OSAKA Tetsuya

(Waseda Univ.)

MIURA Norio

(Prof. Emeritus of Kyushu Univ.)

MIZUTANI Fumio

(Prof. Emeritus of Univ. of Hyogo)

MATSUNAGA Tadashi

(Former president of Tokyo Univ. of Agriculture and Technology)

ANZAI Junichi*

(Prof. Emeritus of Tohoku Univ.)