2022 Officers of Japan Association of Chemical Sensors

President

IMANAKA Nobuhito

(Osaka Univ.)

Vice-President

ONO Takashi

(Riken Corp.)

TANIDA Senri (TANITA Corp.)
SATAKE Tsukasa* (HORIBA, Ltd.)

TERASAWA Atsushi*

(Yazaki Energy System Corp.)

General Affairs Secretary

YASUKAWA Tomoyuki 

(Univ. of Hyogo)

Accounting Secretary

HYODO Takeo*  (Nagasaki Univ.)

Planning Secretary       

SHIMIZU Yasuhiro*

(Nagasaki Univ.)

YOSHIOKA Toshihiko

(Panasonic Holdings Corp.)

IZAWA Kuniyuki

(FIGARO Engineering Inc.)

KURIBAYASHI Harumi

(Nissha FIS, Inc.)

Liaison Secretary

NOMURA Satoshi*

(Horiba, Ltd.)

YAN Yongtie

(Riken Corp.)

HATANO Hironori*

(Yazaki Energy System Corp.)

KOIDE Satoshi*

(TANITA Corp.)

Editor-in-Chief 

MATSUGUCHI Masanobu

(Ehime Univ.)

Editorial Member

TANAKA Tsuyoshi

(Tokyo Univ. of Agric. & Tech.)

IIDA Yasuhiro

(Kanagawa Inst. of Tech.)

ITAGAKI Yoshiaki

(Ehime Univ.)
OBATA Kenji

(National Inst. of Tech., Kitakyushu College)

KIDA Tetsuya

(Kumamoto Univ.)
SHITANDA Isao

(Tokyo Univ. Science)

TAMURA Shinji

(Osaka Univ.)

HASEBE Yasushi

(Saitama Inst. of Tech.)

MAEDA Yoshiaki

(Tsukuba Univ.)

YOSHIMI Yasuo

(Shibaura Inst. of Tech.)
AKAMATSU Takafumi

(AIST)

Committee Member
AONO Hiromichi

(Ehime Univ.)

AMANO Hitoshi*

(TANAKA KIKINZOKU KOUGYO K.K.)

ARIMOTO Takemi

(GASTEC Co., Ltd.)

IIZUKA Kazuyuki

(Uchiya Thermostat Co., Ltd.)

IKEDA Shin

(PHC Co., Ltd.)

ISHIHARA Tatsumi

(Kyushu Univ.)

IZU Noriya

(AIST)
ITOH Toshio

(AIST)

ITO Narushi

(PROVIGATE Inc.)

ITO Yoshitaka

(ISFETCOM., Ltd.)

INOUE Kumi

(Univ. of Yamanashi)

IMAYA Hiroshi

(RIKEN KEIKI Co., Ltd.)
LIM Tae Kyu

(Malcom Co., Ltd.)

UENO Yuko*

(Chuo Univ.)

KAWAGUCHI Toshikazu

(Hokkaido Univ.)

KAWAGUCHI Tomohiro*

(FIGARO Engineering Inc.)

KIDA Masahito

(NGK SPARK PLUG CO., LTD.)

KUBO Izumi

(Soka Univ.)
GUNJISHIMA Itaru

(Toyota Central R&D Labs., Inc.)

KOMABA Shinichi

(Tokyo Univ. Science)

SAKAI Go

(Miyazaki Univ.)

SHINOHARA Hiroaki

(Toyama Univ.)

SHIMANOE Kengo

(Kyushu Univ.)

SHIMIZU Yoichi

(Kyushu Inst. of Tech.)
SUZUKI Masayasu

(Toyama Univ.)

TATEMA Tetsu

(Tokyo Univ.) 

TANIGUCHI Takafumi*

(New Cosmos Electric Co., Ltd.)

NAKAGOMI Shinji

(Ishinomaki Senshu Univ.)

NANTO Hidehito

(Kanazawa Inst. of Tech.)

NONAKA Atsushi

(Osaka Gas Co., Ltd.)

HATA Shinichi

(KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.)
HARUYAMA Tetsuya

(Kyushu Inst. of Tech.)

HIBINO Takashi

(Nagoya Univ.)

HIROTA Takanori

(Bionics Instrument Co., Ltd.)
MATAYOSHI Naoko

(Ryukyu Univ.)

MATSUURA Hiroaki

(Saitama Inst. of Tech.)

MATSUKI Takashi

(Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.)
MATSUE Tomokazu

(Tohoku Univ.)

MATSUBARA Ichiro

(AIST)

MARUO Youko

(Tohoku Institute of Technology Univ.)
MITSUBAYASHI Kohji

(Tokyo Medical and Dental Univ.)

MUGURUMA Hitoshi

(Shibaura Inst. of Tech.)

MURATA Naoyoshi

(Fuji Electric Co., Ltd)

MONMA Toshiyuki

(Waseda Univ.)
YASUZAWA Mikito

(Tokushima Univ.)

YAHIRO Hidenori

(Ehime Univ.)

YABUKI Souichi

(AIST)

YAMAMOTO Naoto

(HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD)

YOSHIDA Nobuaki

(JGC C&C)

YOSHINOBU Tatsuo

(Tohoku Univ.)
YOSHIMOTO Minoru

(Kagoshima Univ.)

YONEDA Masayuki

(Azbil Corp.)

YOMURA Ryo

(NEMOTO SENSOR ENGINEERING CO.,LTD)

WAKIDA Shin-ichi

(AIST)

WATANABE Masayuki

(DKK-TOA Corp.)

Auditing Officer

SUZUKI Hiroaki

(Tsukuba Univ.)

DOMAE Akihiko*

(TANAKA KIKINZOKU KOUGYO K.K.) 

Counselor

OGASAWARA Noriyuki

(DOLCE Co., Ltd.) 

ISHIDA Kozo

(HORIBA, Ltd.) 

OGUCHI Hiroshi

(GASTEC Corp.) 

UCHIYAMA Syunichi

(Saitama Inst. of Tech.)

SHIGEMORI Tesshi

(New Cosmos Electric Co., Ltd.)

ISHIJI Toru

(Riken Keiki Co., LTD)

KOJIMA Takio

(NGK SPARK PLUG CO., LTD)

SOUMA Shinichi

(Fuji Electric Co., Ltd)

KAWAGUCHI Kenji

(Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.)

MIYAZAKI Masatsugu

(PHC Co., Ltd.)

KITAGAWA Fujio

(KOMYO RIKAGAKU KOGYO Co., Ltd.)

NIWA Osamu

(Saitama Inst. of Tech.)

OHNISHI Hisao

(Osaka Gas Co., Ltd.)

AMAMOTO Taro*

(FIGARO Engineering Inc.)

SUGAI Takashi*

(NEMOTO SENSOR ENGINEERING Co., Ltd.)

Adviser

ADACHI Ginya

(Director & Honorary Principal, College of Analytical Chemistry, Japan)

YAMAZOE Noboru

(Prof. Emeritus of Kyushu Univ.)
YAMAUCHI Shigeru

(Chief Director, ATDO)

AIZAWA Masuo

(President, JISTEC)

EGASHIRA Makoto

(Prof. Emeritus of Nagasaki Univ.)

SADAOKA Yoshihiko

(Prof. Emeritus of Ehime Univ.)

TANIGUCHI Isao

(Counselor & Prof. Emeritus of Kumamoto Univ.)

OSAKA Tetsuya

(Waseda Univ.)

MIURA Norio

(Prof. Emeritus of Kyushu Univ.)

MIZUTANI Fumio

(Prof. Emeritus of Univ. of Hyogo)

MATSUNAGA Tadashi

(Former president of Tokyo Univ. of Agriculture and Technology)

ANZAI Junichi

(Prof. Emeritus of Tohoku Univ.)