2023 Officers of Japan Association of Chemical Sensors

President

SHIMIZU Yoichi*

(Kyushu Inst. of Tech.)

Vice-President

SATAKE Tsukasa

(HORIBA, Ltd.)

TERASAWA Atsushi (Yazaki Energy System Corp.)
TAKASHIMA Kazuyuki* (DKK-TOA Corp.)

NISHIUE Yoshinori*

(New Cosmos Electric Co., Ltd.)

General Affairs Secretary

YASUKAWA Tomoyuki 

(Univ. of Hyogo)

Accounting Secretary

HYODO Takeo  (Nagasaki Univ.)

Planning Secretary       

MATSUGUCHI Masanobu*

(Ehime Univ.)

YOSHIOKA Toshihiko

(Panasonic Holdings Corp.)

IZAWA Kuniyuki

(FIGARO Engineering Inc.)

KURIBAYASHI Harumi

(Nissha FIS, Inc.)

Liaison Secretary

NOMURA Satoshi

(Horiba, Ltd.)

HATANO Hironori

(Yazaki Energy System Corp.)

TANIGUCHI Takafumi*

(New Cosmos Electric Co., Ltd.)

WATANABE Masayuki*

(DKK-TOA Corp.)

Editor-in-Chief 

TANAKA Tsuyoshi

(Tokyo Univ. of Agric. & Tech.)

Editorial Member

TAMURA Shinji*

(Osaka Univ.)

IIDA Yasuhiro

(Kanagawa Inst. of Tech.)

ITAGAKI Yoshiaki

(Ehime Univ.)
OBATA Kenji

(National Inst. of Tech., Kitakyushu College)

KIDA Tetsuya

(Kumamoto Univ.)
SHITANDA Isao

(Tokyo Univ. Science)

UEDA Taro*

(Nagasaki Univ.)

HASEBE Yasushi

(Saitama Inst. of Tech.)

INOUE Kumi*

(Univ. of Yamanashi)

YOSHIMI Yasuo

(Shibaura Inst. of Tech.)
MASUDA Yoshitake*

(AIST)

Committee Member
AONO Hiromichi

(Ehime Univ.)

AKAMATSU Takafumi*

(AIST)

AMANO Hitoshi

(TANAKA KIKINZOKU KOUGYO K.K.)

ARIMOTO Takemi

(GASTEC Co., Ltd.)

IIZUKA Kazuyuki

(Uchiya Thermostat Co., Ltd.)

ISHIHARA Tatsumi

(Kyushu Univ.)

IZU Noriya

(AIST)
ITOH Toshio

(AIST)

ITO Narushi

(PROVIGATE Inc.)

ITO Yoshitaka

(ISFETCOM., Ltd.)

IMAYA Hiroshi

(RIKEN KEIKI Co., Ltd.)
LIM Tae Kyu

(Malcom Co., Ltd.)

UENO Yuko

(Chuo Univ.)

ENDOH Takashi*

(PHC Co., Ltd.)

KAWAGUCHI Toshikazu

(Hokkaido Univ.)

KAWAGUCHI Tomohiro*

(FIGARO Engineering Inc.)

KIDA Masahito

(NGK SPARK PLUG CO., LTD.)

KOIDE Satoshi*

(TANITA Corp.)
KOMABA Shinichi

(Tokyo Univ. Science)

SAKAI Go

(Miyazaki Univ.)

SHINOHARA Hiroaki

(Toyama Univ.)

SHIMANOE Kengo

(Kyushu Univ.)

SUZUKI Masayasu

(Toyama Univ.)

TAKAHASHI Junichi*

(Riken Corp.)

TATEMA Tetsu

(Tokyo Univ.) 

DENPOU Akishi

(Osaka Gas Co., Ltd.)

NANTO Hidehito

(Kanazawa Inst. of Tech.)

HATA Shinichi

(KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.)
HARUYAMA Tetsuya

(Kyushu Inst. of Tech.)

HIBINO Takashi

(Nagoya Univ.)

HIROTA Takanori

(Bionics Instrument Co., Ltd.)

MAEDA Yoshiaki*

(Tsukuba Univ.)
MATAYOSHI Naoko

(Ryukyu Univ.)

MATSUURA Hiroaki

(Saitama Inst. of Tech.)

MATSUKI Takashi

(Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.)
MATSUE Tomokazu

(Tohoku Univ.)

MATSUBARA Ichiro

(AIST)

MARUO Youko

(Tohoku Institute of Technology Univ.)

MIURA Akihiro

(NEMOTO SENSOR ENGINEERING CO.,LTD)
MITSUBAYASHI Kohji

(Tokyo Medical and Dental Univ.)

MUGURUMA Hitoshi

(Juntendo Univ.)

MURATA Naoyoshi

(Fuji Electric Co., Ltd)

MONMA Toshiyuki

(Waseda Univ.)
YASUZAWA Mikito

(Tokushima Univ.)

YAHIRO Hidenori

(Ehime Univ.)

YABUKI Souichi

(AIST)

YAMAMOTO Naoto

(HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD)

YOSHIDA Nobuaki

(JGC C&C)

YOSHINOBU Tatsuo

(Tohoku Univ.)
YOSHIMOTO Minoru

(Kagoshima Univ.)

YONEDA Masayuki

(Azbil Corp.)

Auditing Officer

IMANAKA Nobuhito*

(Osaka Univ.)

ONO Takashi*

(Riken Corp.) 

Counselor

OGASAWARA Noriyuki

(DOLCE Co., Ltd.) 

OGUCHI Hiroshi

(GASTEC Corp.) 

UCHIYAMA Syunichi

(Saitama Inst. of Tech.)

SHIGEMORI Tesshi

(New Cosmos Electric Co., Ltd.)

KOJIMA Takio

(NGK SPARK PLUG CO., LTD)

SOUMA Shinichi

(Fuji Electric Co., Ltd)

KAWAGUCHI Kenji

(Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.)

MIYAZAKI Masatsugu

(PHC Co., Ltd.)

KITAGAWA Fujio

(KOMYO RIKAGAKU KOGYO Co., Ltd.)

NIWA Osamu

(Saitama Inst. of Tech.)

OHNISHI Hisao

(Osaka Gas Co., Ltd.)

AMAMOTO Taro

(FIGARO Engineering Inc.)

SUGAI Takashi

(NEMOTO SENSOR ENGINEERING Co., Ltd.)

SUZUKI Hiroaki*

(Tsukuba Univ.)

DOMAE Akihiko*

(TANAKA KIKINZOKU KOUGYO K.K.)

TANIDA Senri*

(TANITA Corp.)

Adviser

ADACHI Ginya

(Director & Honorary Principal, College of Analytical Chemistry, Japan)

YAMAZOE Noboru

(Prof. Emeritus of Kyushu Univ.)
YAMAUCHI Shigeru

(Chief Director, ATDO)

AIZAWA Masuo

(President, JISTEC)

EGASHIRA Makoto

(Prof. Emeritus of Nagasaki Univ.)

SADAOKA Yoshihiko

(Prof. Emeritus of Ehime Univ.)

TANIGUCHI Isao

(Counselor & Prof. Emeritus of Kumamoto Univ.)

OSAKA Tetsuya

(Waseda Univ.)

MIURA Norio

(Prof. Emeritus of Kyushu Univ.)

MIZUTANI Fumio

(Prof. Emeritus of Univ. of Hyogo)

MATSUNAGA Tadashi

(Former president of Tokyo Univ. of Agriculture and Technology)

ANZAI Junichi

(Prof. Emeritus of Tohoku Univ.)

SHIMIZU Yasuhiro*

(Nagasaki Univ.)